Mapy Rusoviec a parku

Na tejto stránke môžete vidieť a porovnať historické mapy parku z rôznych období.
Mapa z roku 1881:
  Mapa celých Rusoviec
  Mapa parku
Mapa z roku 1902:
  Mapa parku s lesoparkom
  Mapa chodníkov v parku
Štúdia, ktorá vznikla v támci projektu v roku 2004:
  Ideový zámer rekonštrukcie parku