Zapojenie verejnosti -
Výsledky uskutočnených aktivít

Každá aktivita, ktorá prebehla v rámci účasti verejnosti na procese tvorby štúdie rusovského parku, má konkrétne výstupy v podobe názorov, návrhov, podnetov občanov k rusovskému parku. Preto si ku každej aktivite môžete na tejto stránke kliknúť na podstránku o tom, ako daná aktivita vyzerala a na podstránku s kompletnými výstupmi.

1. Predvianočný koncert amatérskych kapiel Priebeh akcie Výstupy akcie
2. Detská súťaž - výroba brožúrok o parku Priebeh akcie Výstupy akcie
3. Anketa rusovčanov o parku Priebeh akcie Výstupy akcie
4. Verejné vypočutie o rusovskom parku Priebeh akcie Výstupy akcie
5. Plánovací víkend Priebeh akcie Výstupy akcie
6. Záverečná prezentácia štúdie o parku Priebeh akcie