Rusovský park

Ružová záhrada voľakey Rusovský park svojou jedinečnou polohou v blízkosti hlavného mesta Slovenska Bratislavy ponúka súčasnému frustrovanému človeku malú oázu harmónie a relaxu. Snáď je to jeho spätosť s prírodou, ktorú stáročia formovala "najeurópskejšia" rieka - Dunaj. Aj napriek nie veľmi priaznivému vývoju histórie i ekosystémov v posledných desaťročiach, zachovala si tu príroda ešte stále dosť rudimentárnych síl.

Prvé dve desaťročia po druhej svetovej vojne bujnela vegetácia parku ešte zo svojej prapodstaty, pochádzajúcej z čias, keď sa o zámocký park staral celý tím záhradníkov lónyajovského Stephanea.

V 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia bol rusovský park a kaštieľ fixným bodom každej významnejšej štátnej návštevy - Sergej N. Chruščov, Gérard Philip, Valentina Tereškovová, vystúpenie Alexandrovcov.

V 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia sa tu konali mnohé kultúrne podujatia, napríklad každoročné bratislavské Kultúrne leto.

Dnešný stav parku Nešetrný prístup ľudí k prírode, totálna absencia odbornej údržby a tiež zmeny v ekosystéme matky Zeme zanechávali stále hlbšie jazvy na výzore nášho parku. Najhoršie obdobie pre rusovský park nastalo po roku 1989, kedy bol vykonaný "radikálny" výrub stromov (asi 90 jedincov). Neustále prieťahy v kompetenciách o správu parku nám takmer nechali zahynúť tento jedinečný prírodný skvost.

Dnes je park spolu s kaštieľom vo vlastníctve Správy zariadení Úradu vlády, ktorého cieľ je mať ho ako reprezentačné sídlo. Dúfajme, že to bude znamenať lepšiu starostlivosť o park, ale aj, že park bude aj ďalej slúžiť ľuďom a jeho brány nezostanú zatvorené.