Ďalšie parky v sieti príhraničných parkov
Obsah
Bruck an der Leitha
Eckartsau
Marchegg
Eisenstadt
Späť na obsah
Bruck an der Leitha

Harrach Park Bruck an der Leitha je sympatické posádkové mestečko dunajskej monarchie (pozri Osudy dobrého vojaka Švejka).

Harrachovský kaštieľ a priľahlý barokový park o rozlohe asi 60 ha, nachádzajúci sa v meandroch lenivej riečky Leitha, upokojí každého návštevníka. Mestská správa, ktorá sa významným spôsobom zasadila o záchranu tejto jedinečnej prírodnej kultúrnej pamiatky, sa stala autorom myšlienky spoločného rozvoja prihraničného územia troch krajín.

Harrach Park Z konca 18. storočia sa tu nachádza jedinečná baroková alej. V jej okolí sú vysadené botanicky vzácne dreviny (o to sa zasadil práve botanik Harrach), napr. platan východný, stromy dovezené zo Severnej Ameriky-tisovec dvojradý a iné.

Harrach Park Príbuznosť parku Bruck an der Leitha a rusovského je očividná aj po stránke historickej, najmä však svojím prírodným charakterom. Bolo by škoda nápad vzájomnej spolupráce nevyužiť.

 


Späť na obsah
Eckartsau

Eckartsau bol pôvodne cisársky poľovnícky kaštieľ. Nachádza sa v lužných lesoch východne od Viedne, na ľavom brehu Dunaja, asi 10 km od hranice so Slovenskou republikou. Už v 11. storočí sa na tomto mieste nachádzal hrad, ktorý v 18. storočí majitelia prestavali v barokovom slohu a taktiež založili barokový park. Cisársky dvor sa zúčastňoval častých poľovačiek v parku, ako i v bažantnici v blízkosti Rusoviec. 

Koncom 19. storočia následník trónu arcivojvoda František Ferdinand nechal zrenovovať kaštieľ a previedli sa aj zásadné parkové úpravy - barokový park bol prebudovaný do súčasnej podoby (cca. 27 ha).

Od novembra 1918 do marca 1919 žil v kaštieli posledný regent dunajskej monarchie cisár Karol, ktorý ešte v roku 1918 navštívil Rusovce, kde žila vdova po následníkovi trónu Rudolfovi - belgická princezná Stephania.

Dnes sa v kaštieli Eckartsau nachádza sídlo správy národného parku Donau-Auen. Ochrana prírody sa tak jedinečným spôsobom snúbi s históriou (čo by sme chceli dosiahnuť aj v Rusovciach).

Vďaka tomu, že sa exkluzívny interiér, na rozdiel o rusovského kaštieľa, zachoval, využíva sa na muzeálne, ako aj kultúrno-spoločenské účely.


Späť na obsah
Zámocký park (Schlosspark) v Marcheggu

V 13. storočí vznikol v Magcheggu vodný hrad, ktorý tvoril v stredoveku podstatnú časť mestského opevnenia. V 18. storočí sa kaštieľ barokizoval. Namiesto obranných valov a vodnej priekopy sa podľa plánov Christiana Alexandra Oedtiho vytvorilo zámocké nádvorie.

Neskôr pribudli záhradné úpravy v duchu anglických parkov, ako aj pravidelne upravená záhrada, pri ešte v súčasnosti existujúcom dome záhradníka.

 

So svojim výrazným pôvodným stromovým porastom v priestore rozmiestnenými figurálnymi skulptúrami a barokovým vstupným priestorom, vytvára zámocké nádvorie s príjemným priestorom parkového typu. V zalesnenom anglickom parku sa nachádza mauzóleum rodiny Pálffy – Erdöd, vybudované okolo roku 1925.

 

 

 


Späť na obsah
Historické parky v Eisenstadte

Park i kaštieľ bol vybudovaný pre rodinu Esterházy. Pôvodne barokový komplex sa začiatkom 19. storočia pretvoril a zároveň rozšíril do krajinného parku anglického typu.

Nachádza sa v tesnej blízkosti mestského centra. Už niekoľko rokov sa uskutočňujú revitalizačné práce na úprave parku, ako aj na v ňom sa nachádzajúcich historických objektoch. Zvláštnosťou parku je napríklad zrevitalizovaný ensemble okolo „Leopoldinetempel“ (Leopoldinho chrámu). Ensemble pozostáva zo samotného chrámu, kulisy skál a priepasti s vodnou nádržou.

Zrenovovaná oranžéria so svojou predstavanou terasou je jednou z najvýznamnejších a najkrajších v Rakúsku.

Obzvlášť treba spomenúť tzv. Maschinenhaus – čerpaciu stanicu, kde bol umiestnený Wattoy parný stroj ako prvý v celej Habsburskej ríši.