Zaujímavosti a jedinečnosti

Tu sa môžete dozvedieť veci, ktoré ste možno o parku, kaštieli, jeho histórii a obyvateľoch, nevedeli.

Vedeli ste, že...
Začiatkom 20. storočia sa na pozvanie princezny Stephanie každoročne zúčastnili jesenného lovu arcivojvoda František Ferdinand s manželkou Žofiou - následníci Rakúsko-Uhorskej monarchie, zastrelení v roku 1914 v Sarajeve.
Princezná Stephanie zaviedla na zámku v Rusovciach španielsku etiketu, sama sa prezliekala 3-krát denne a na večeru vždy prichádzala oblečená v gala.
Okrem iných zámok v Rusovciach navštívili:
- Bertha von Suttner - nositeľka nobelovej ceny za mier z roku 1905, 
- Leopold Berchtold - bývalý minister zahraničia Františka Jozefa, ktorý vydal ultimátum Srbsku, na základe ktorého začala 1. svetová vojna,
- cár Ferdinand - bývalý bulharský cár, 
- cisár Karol - posledný cisár po Františkovi Jozefovi II.
Do rusovského parku chodil pravidelne na poľovačky otec Márie Terézie cisár Karol.
V Rusovciach sa pravidelne stretávali Michal Zichy a Franz List. Franz List ovplyvnený rusovským parkom napísal 3-dielne svetské oratórium "Von der Wiege bis zum Grabe".
2. januára 1908 navštívil majiteľov aj gróf Zeppelin