Rozpis uskutočnených a plánovaných aktivít

Na tejto stránke sa môžete dozvedieť podrobný rozpis aktivít, ktoré sa týkajú zapojenia verejnosti do procesu tvorby vízie rusovského parku. Cieľom týchto aktivít je v čo najväčšej miere zapojiť obyvateľov a zainteresovanú verejnosť do tvorby projektu rusovského parku.

  Popis aktivity Čas Poznámky / Linky

Predvianočný koncert amatérskych kapiel mal za cieľ osloviť mladých ľudí - upozorniť na existenciu a stav rusovského parku a získať od nich podnety na to, ako by mal podľa nich park vyzerať. Išlo o úvodnú aktivitu, ktorej význam bol aj propagačný.
Zúčastnili sa ho kapely Feels Like Sunday (Rock), Pandana (Punkrock), J2RM (Blues, Bossanova, Drums&Bass), Trambasstix (Fusion Jazz), DJ Stew & Kinčo (Hip-Hop) a Soundphreakers.

20.12. 2003 Priebeh
Výsledky

Spustenie (tejto) webstránky: jej cieľom je informovanie širšej verejnosti jednak o parku a jednak o procese tvorby projektu parku. Zároveň chápeme stránku ako nástroj obojstrannej komunikácie a aktivizácie verejnosti. Na tejto stránke je možné vyjadriť sa ku parku aj k samotnému procesu a zapojiť sa tak do participatívneho plánovania aj na diaľku.

január 2004 Pre aktívne zapojenie prosím použite našu diskusiu.

Aktivita pre žiakov Základnej školy v Rusovciach: Výroba brožúry o parku. Deti v skupinách behom jedného mesiaca vyrábali brožúry o rusovskom parku troma technikami: text, fotografia, maľba. Brožúry majú časť o minulosti, súčasnosti aj predstave budúcnosti parku. Najlepšie vzniknuté brožúry boli odmenené a jednu - víťaznú - vydáme v podobe publikácie.
Cieľom bolo cez vlastnú prácu, príťažlivou formou motivovať žiakov k lepšiemu poznaniu miesta, kde žijú, k lokálpatriotizmu a poznaniu histórie, k tvorivému mysleniu a k spoluúčasti na niečom, čo sa priamo dotýka Rusoviec. Zároveň bolo cieľom pomocou detí pritiahnuť pozornosť rodičov a rusovskej verejnosti k obnove parku.

február 2004 Priebeh
Výsledky

Anketa pre občanov Rusoviec - jej úlohou bolo pripraviť občanov na proces participatívneho plánovania, zozbieranie prvých podnetov a vytipovanie aktívnych spolupracovníkov.

marec 2004 Priebeh
Výsledky

Verejné vypočutie : Prvé verejné stretnutie s občanmi bolo o predstavení projektu, jeho cieľov, ako aj výsledkov detskej súťaže. Cieľom bolo informovať občanov, zozbierať názory ľudí na vzhľad a využitie územia i na spôsob jeho interpretácie, vytipovať si aktívnych spolupracovníkov a možných dobrovoľníkov.

apríl 2004 Priebeh
Výsledky

Plánovací víkend bol vyvrcholením všetkých aktivít. Bol to pracovný víkend (piatok poobede – sobota doobeda) – stretnutie všetkých ľudí, ochotných zapojiť sa do konkrétneho definovania územia parku. Obsahoval vlastné plánovanie miestnych ľudí ("planning for real"), ale aj sprievodné kultúrno-spoločenské akcie.

18.-19. jún 2004 Priebeh
Výsledky

Záverečné stretnutie s verejnosťou: architekt, resp. spracovávateľ štúdie bude prezentovať návrh, vypracovaný na základe návrhov a podnetov ľudí. Ide o verejné prerokovanie - verejnú diskusiu k návrhu s cieľom zozbierať ešte pripomienky k vzniknutej štúdii.

3.11.2004 Priebeh