Aktuality - čo je nové
Na tejto stránke môžete vidieť aktuálny zoznam toho, čo sa udialo v našom projekte a v Rusovskom parku v poslednom období. Zoznam je zoradený od najnovších udalostí po najstaršie. Každá novinka je zaradená do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:
Zapojenie verejnosti ... zapojenie verejnosti, Medzinarodna spolupraca ... medzinárodná spolupráca, Tvorba studie parku ... tvorba štúdie parku, Odborne osetrenie zelene ... odborné ošetrenie zelene,Medialne aktivity ... mediálne aktivity.

Kategórie Dátum Popis Viac informácií
Zapojenie verejnosti 1.3.2006 Začal sa projekt rekonštrukcie verejnej plochy v Rusovciach - trávnika oproti miestnemu úradu, ktorý budú opäť plánovať sami občania. Tentokrátu bude súčasťou projektu aj realizačná fáza. Zhrnutie
  Tvorba studie parku 20.9.2005 Zverejnená mapa návrhu rekonštrukcie parku. Mapy
  Tvorba studie parku 3.11.2004 Koniec projektu (nie však nášho záujmu a starostlivosti o park).  
Zapojenie verejnosti 3.11.2004 Záverečná prezentácia draftu štúdie parku. Priebeh
Medzinarodna spolupraca 7.10.2004 Medzinárodný seminár "Historické parky v prihraničnom regióne" v priestoroch SĽUKu Pozvánka
Odborne osetrenie zelene 21.6.-2.7.2004 Základné odborné ošetrenie stromov v parku. Priebeh
Zapojenie verejnosti 18.6.-19.6.2004 Víkend pre park - plánovací víkend priamo v parku. Priebeh
Výsledky
Zapojenie verejnosti 27.4.2004 Verejné vypočutie občanov Rusoviec Priebeh
Výsledky
Zapojenie verejnosti 15.3.-2.4 2004 Anketa pre rusovskú verejnosť o predstavách miestnych ľudí o parku a jeho budúcnosti Priebeh
Výsledky
Anketa
Medzinarodna spolupraca 23.3.2004 Medzinárodný workshop v Brucku o postupe obnovy prihraničných parkov a spolupráci pri doplňujúcich sa projektoch Prezentácia
Medialne aktivity 5.3.2004 Slávnostné otvorenie výstavy "Fragmenty z histórie Rusoviec v zrkadle zachránených dokumentov z posledných 250 rokov" v zasadačke Miestneho úradu v Rusovciach, za účasti televízneho štábu ORF Pozvánka
Zapojenie verejnosti 9.2.-5.3. 2004 Detská súťaž: tvorba detských brožúr o parku na Základnej škole v Rusovciach so slávnostným vyhodnotením 25.3.2004 Priebeh
Výsledky
  Medialna aktivita 15.1.2004 Spustenie web stránky o celom projekte Zapojte sa do diskusie o projekte a o Rusovsom parku.
  Zapojenie verejnosti 20.12.2003 Predvianočný koncert amatérskych kapiel v Rusovciach Priebeh
Výsledky
  Odborne osetrenie zelene 1.12.2003 Začiatok dendrologického zhodnotenia zelene v parku - detailný rozbor stavu stromov v parku, zhodnotenie ich zdravotného stavu a potenciálu - prvý krok k potrebnému ozdraveniu parkovej zelene (približne 1 700 stromov)   
  Medzinarodna spolupraca 24.11.2003 Začiatok medzinárodnej spolupráce - pracovné stretnutie v Brucku s rakúskym partnerom projektu  
  Tvorba studie parku 3.11.2003 Začiatok celého projektu