Fotogaléria
Porovnávacie fotky - iné
Hospic 1915
"Hospic" 2000
Ulica pred parkom - stavba
začiatok 20. storočia
a koniec 20. storočia