Priebeh odborného ošetrenia stromov

Odborné ošetrenie stromov prebehlo v dňoch 21.6. až 2.7.2004. Vykonával ho a výbornú prácu odviedol certifikovaný arborista Tomáš Fraňo s dvoma kolegami. Stromy v parku by si zaslúžili ešte omnoho väčší rozsah prác, ale rozpočtové prostriedky v tomto projekte nám neumožnili urobiť komplexnejší zásah. Ošetrené boli najhodnotnejšie stromy a stromy pri hlavných cestičkách.

Z odborného ošetrenia stromov prinášamie niekoľko fotografií.
Foto: Tomáš Fraňo
www.arboristika.sk