Zapojenie verejnosti - Plánovací víkend
Výsledky
Priebeh ankety Výsledky aktivít

Tu pre vás uvádzame presný prepis plánovacej mapy z plánovacieho Víkendu pre park. Občania odpovedali na tri otázky a nalepovali odpovede priamo do mapy parku:
  V akých miestach by mali byť priestory – ihriská pre deti, ako by mali vyzerať?
  Aké prvky by mali byť v parku a kde by mali byť umiestnené?
  Kade by mal viesť náučný chodník a čo by malo byť na tabuliach?

Plánovacia mapa
Planovacia mapa

I. V akých miestach by mali byť priestory – ihriská pre deti, ako by mali vyzerať?
1
Drevené preliezky
2
Hojdačky
3
Ihrisko drevené
4
Ihrisko
5
Preliezky z lán, drevené lanové rebríky, plošiny na stromoch
6
Vyhliadková vodná veža
7
Džin
8
Detské ihrisko
9
Hojdačky (rovno zo stromov)
10
Pieskovisko, preliezky, trávička na deku, dosť lavičiek
11
Detské ihrisko za kaštieľ – blízko k východu, blízko k občerstveniu, za chrbátom kaštieľa
12
Stavanie drevených vodných mlynčekov aj vodnej elektrárničky

II. Aké prvky by mali byť v parku a kde by mali byť umiestnené?
1
Zákaz vjazdu autám
2
Smetné koše
3
Obnovená japonská záhrada
4
Japonská záhrada (aj s nejakými plastikami)
5
Chodník pre chodcov popri vode, aj pre cyklistov a korčuliarov
6
Smetné koše
7
Zrušiť hrozný modrý „vlnitý“ plot okolo kaštieľa
8
Posedenie
9
Dosť lavičiek
10
Fontána
11
Smetné koše
12
Smetné koše
13
Zachovať voľnú plochu na akcie rôzneho druhu – koncerty, hody, firemné akcie, prezentácie...
14
Preliezačka a šmykľavka
15
Búdky a kŕmidlá pre vtáčiky, aj nejaké info o nich na tabuľkách (roztrúsené po parku)
16
Smetné koše
17
Presvetlenie, čistota, kanál
18
Zašiváreň pre mladých a pubošov, aby si aj oni niečo našli a napr. nefajčili na detskom ihrisku
19
Preliezky, pieskovisko, lavičky, vláčik
20
V parku by mali nepretržite hliadkovať strážcovia, ktorí by kontrolovali poriadok a dodržiavanie zákazov (napr. voľný pohyb psov)
21
Zákaz voľne pásť ovce, postaviť ohradu a pásť aj kozy a capy, hydinu – určite sa nájde niekto, kto bude mať záujem sa starať
22
Zákaz voľne pobehovať psy bez náhubku, pásť ovce
23
Psi potrebujú pohyb, ináč sú divokííí, a voľný pohyb konííí
24
Smetné koše

III. Kade by mal viesť náučný chodník a čo by malo byť na tabuliach?
1
O parku, o kaštieli, o lužných lesoch
2
Podrobnejšie o kaštieli (o jeho histórii)
3
Sprístupniť kaštieľ pre turistov
4
Bylinková záhrada – tymián, bazalka, saturejka...
5
Informačné tabule (na každom rázcestí) z dreva
6
O koniarni + história plus kde sa dá ísť v Rusovciach na kone
7
Požičovňa koní a poníkov, vychádzky na koči
8
O kostole a židovskom cintoríne
9
Štefaneum – história
10
Vodná veža – funkcia, história
11
V lese – zájsť s chodníkom aj do lesa – Rusovčania už park poznajú
12
Platany – o platanoch
13
Kavky – o kavkách (v platanoch)
14
Opraviť lodenicu a vyčistiť kanály, začať požičiavať lode a bicykle

Skutočná plánovacia mapa
Skutocna planovacia mapa
Priebeh ankety Výsledky aktivít