Zapojenie verejnosti - anketa
Výsledky
Priebeh ankety Výsledky aktivít

Máte v parku nejaké obľúbené miesto? Viažu sa k parku vaše osobné či rodinné spomienky či zážitky?

Zhrnutie
Iba desať ľudí z oslovených odpovedalo, že do parku nechodia alebo v ňom nemajú obľúbené miesto. O niečo vyšší počet ľudí uviedol, že majú v parku obľúbené miesto a zvyšní veľmi konkrétne pomenovali svoje obľúbené miesta. Mnohí považujú za pekný park ako taký, iní si predstavujú konkrétne miesta, späté so spomienkami a aktivitami (lavičky pri kaštieli, lúku pri pódiu, slnečné hodiny, platanovú aleju, Korunku, rameno, pri múre Stephaneum).

Viacerí ľudia spájajú park s rôznymi spoločenskými udalosťami – oslavy, koncertmi, dožinkami, Väčšina ľudí chodí do parku na prechádzky – s deťmi, rodinou, so psami, ale aj na školské vychádzky, stretnutia s priateľmi. Park je pre nich miestom spomienok z detstva, relaxu, načerpania energie

Áno
1. Áno - 9
2. Áno, áno.
3. Áno mám, áno viažu.

Nie
4. Nie – 2
5. ---
6. Nemám žiadne obľúbené miesto, park je v dezolátnom stave a je najvyšší čas s ním niečo robiť.
7. Nemám obľúbené miesto.
8. Už tam skoro nechodím.
9. Ani veľmi nie.
10. Už nie, mal som kým nerozbili lavičky.
11. Nie, bola som tam iba raz.
12. Bývam v Rusovciach len krátko.

Mám dosť / veľa zážitkov
13. Áno, vyrastala som v Rusovciach.
14. Veľmi veľa.
15. Mám ich veľa.
16. Chodím tam často, je to pekné miesto.
17. Bývam tu len rok, ale už ich mám dosť.
18. Mám niekoľko obľúbených miest a aj spomienky z detstva.

Celý park
19. Je to miesto stvorené na oddych, tiché a príjemné.
20. Páči sa mi celý park.
21. Celý park máme obľúbený.
22. Mojim obľúbeným miestom je park :-).
23. Po celom parku sú výborné a zaujímavé miesta.
24. Mám ich niekoľko.
25. To isto každému.
26. Všade je pekne.

Podujatia
27. Áno, je ich viacero. Z detstva spomínam na dožinky a z dospelosti na lavičky a prechádzky so psom.
28. Vzadu pri pódiu sme strávili pár pekných chvíľ s deťmi počas dožiniek a rôznych príležitostí, pri hudbe.
29. Áno, je to lúka pred pódiom, v parku som trávil veľkú časť svojho voľného času, stretával som sa tu s priateľmi a chodím sem načerpať energiu.
30. Miesto pri pódiu, spomienky na spoločenské podujatia, koncerty, školské vychádzky.
31. Miesto za kaštieľom – pódium.
32. Spoločenské podujatia pri pódiu za kaštieľom, rodinné prechádzky za kanálom.
33. Za kaštieľom spoločenské podujatia, prechádzky v parku.
34. Moje obľúbené miesto v parku sú lavičky na lúke vedľa kaštieľa, najviac zážitkov som tam zažil na rôznych slávnostiach a podujatiach.
35. Moje obľúbené miesto je na lúke pri pódiu, kde sa robia rôzne slávnosti, moje najkrajšie spomienky sa viažu k oslavám a podujatiam
36. Pódium, áno.
37. Pódium.
38. Staré pódium, mal som tam pekné zážitky ako chlapec.
39. Slnečné hodiny, pódium.
40. Rôzne akcie, ktoré sa konali hlavne v lete, koncerty, kultúrne podujatia.
41. Z mojej mladosti altánok, osobné zážitky, pódium, krásne vystúpenia, kultúrne letá, ktoré sa páčili aj mojim priateľom.
42. Áno - krásne spomienky na mladosť, na vystúpenia tanečných a speváckych súborov, na prvú kozmonautku - p. Tereškovovú a tak ďalej, dal by sa napísať román.

Prechádzky
43. Rád chodievam na veľkú lúku.
44. V Rusovciach som vyrastala, takže je pochopiteľné, že do parku som chodievala každý deň, najobľúbenejšie miesto som mala na malej lúke.
45. Obľúbených miest mám v parku veľa, v detstve počas letného obdobia som rada chodila na malú lúku za kaštieľom kde momentálne stoja unimobunky a je ohradená plotom, v zimnom období sme sa radi chodievali sánkovať ku kopcu na ktorom stojí tzv. Korunka, v súčasnosti rada oddychujem pri pódiu alebo v lesoparku kde ľudská ruka ešte tak nezasiahla
46. Áno - máme pekné zážitky, nakoľko sme 6 rokov bývali v kaštieli, okolie bolo veľmi príjemné na prechádzky s malými deťmi.
47. Áno - do parku sme chodili pravidelne, keď boli deti menšie, aj teraz zájdeme občas na prechádzku.
48. Platanová aleja - obľúbené rodinné prechádzky.
49. Rada sa chodím prechádzať k jazeru, v zime sa tam chodím korčuľovať a v lete kúpať.
50. Chodím sa tam občas prechádzať, najviac sa mi páči, že ten park je veľmi veľký a naozaj vyzerá veľmi pekne.
51. Ako dieťa som chodil do parku na školské výlety a dnes sa tam s radosťou chodím prechádzať.
52. Nemám obľúbené miesto, rád sa tam občas chodím poprechádzať s priateľkou, oddýchnuť si po práci.
53. Nemám obľúbené miesto, no rada sa po parku prechádzam aj s rodinou, vždy objavíme nejaké nové zákutia
54. Iste, no najčastejšie tam asi chodievam s rodinou. Dlhé roky sme bývali vedľa parku.
55. Rád sa prechádzam po cestičkách v parku, je to forma relaxu.

Rôzne miesta
56. Posedenie na lavičke pri hodinách.
57. Samozrejme, strávila som celé detstvo jeho spoznávaním, takže zážitkov mám skutočne veľa a obľúbené miesta? Korunka, slatiny, partizánska lúka.
58. Áno mám v parku svoje obľúbené miesto a taktiež svoje zážitky, či sú dobré alebo zlé.
59. Je to najkrajší park, aký som videl, najobľúbenejšie miesto: Korunka.
60. Mám jeden strom a mám na neho pekné spomienky.
61. Vodná veža - osobné zážitky.
62. Altánok, áno vyrastal som tu.
63. Áno mám, kedysi posed pri slnečných hodinách.
64. Pri múre Stephaneum.
65. Pri ramene.

Deti
66. Priznávam sa, že dnes už nemám toľko času ako niekedy, ale niekedy som tam chodila veľmi často najmä s deťmi a tak.
67. Je to najmä obľúbené miesto mojich detí, veľmi radi sa tam hrajú.
68. Áno - krásne spomienky na mladosť, neskôr vychádzky s deťmi.

Iné
69. Spoznala som sa tam so svojim manželom.
70. V Rusovskom parku sa mi páči kaštieľ; keď som bol malý, chodievali sme zo školy na gaštany, to bol asi ten veľký zážitok pre mňa.
71. Rad si sadnem do trávy a pozorujem vtáky, chrobáky a teším sa z toho, že tu sú.
72. Pri strome, zážitky boli v pohode, ale rozpisovať ich nebudem.

Obľúbené miesta
Lavičky, lavičky vedľa kaštieľa - 2
Pódium, miesto pri pódiu, lúka pred pódiom – 9
Kaštieľ - 1
Altánok - 2
Veľká lúka – 1
Malá lúka - 1
Partizánska lúka – 1
Malá lúka za kaštieľom, kde sú teraz unimobunky a je ohradená plotom - 2
Korunka; kopec, na ktorom teraz stojí tzv. Korunka - 3
Lesopark, „kde ešte ľudská ruka nezasiahla“ - 1
Platanová aleja- 1
Lavička pri hodinách; slnečné hodiny, posed pri slnečných hodinách – 3
Za kanálom - 1
Slatiny - 1
Vodná veža – 1
Jazero – 1
Pri múre Stephaneum - 1

Obľúbené aktivity / spomienky
Spoločenské / kultúrne podujatia, letné akcie, slávnosti, rôzne príležitosti pri hudbe, koncerty, oslavy (za kaštieľom, pri pódiu)- 10
Spomienky na mladosť, spomienky z detstva, zo školy - 3
Dožinky – 1
Prechádzky v parku, prechádzanie po cestičkách, prechádzky so psom, prechádzky s priateľkou - 4
Školské vychádzky, školské výlety – 3
Prechádzky s malými deťmi, miesto na hranie detí, pravidelné návštevy s deťmi - 6
Rodinné prechádzky, prechádzky s manželom - 4
Posedenie na lavičke pri hodinách - 1
Miesto pre oddych ( po práci), načerpanie energie, relax – 4
Objavíme nové zákutia – 1
V parku som vyrastal / vyrastala – 2
Stretnutia s priateľmi – 1
Sánkovanie pri kopci (Korunka)
Sedenie v tráve a pozorovanie chrobákov, vtákov - 1
Kúpanie v jazere, korčuľovanie na jazere - 1
Pri strome, zážitky boli v pohode, ale rozpisovať ich nebudem.- 1

Ako vnímate súčasný stav parku?

Veľká väčšina ľudí vníma park negatívne - ako zanedbaný a súčasný stav považuje za katastrofálny. Vadia im rozbité lavičky, nefungujúce osvetlenie, neporiadok a neudržiavanosť, chátrajúci kaštieľ a voľne pobehujúce psy. Niektorí vnímajú choré a neošetrené stromy, zarastajúce priehľady, neudržiavané trávnaté plochy. Viacerí hodnotia pozitívne, že sa v parku začala aspoň provizórna údržba zelene.

Pozitívne vnímanie
1. Súčasný stav parku známkujem za dobrý.
2. Park je pekný - II
3. Páči sa mi.
4. Dalo ba sa tam ešte dačo vylepšiť, ale som spokojná.
5. Uspokojujúci.
6. Dalo by sa tam ešte dačo vylepšiť, ale som spokojná.
7. Ujde to - II
8. Celkom v pohode.
9. Pohoda, úprava okolia by bola ale dobrá vec.
10. Sem tam trochu špiny, ale inak OK.
11. Je to lepšie, ale ešte je mnoho vecí, čo by sa dali zmeniť.

Návrhy
12. Mali by tam byť koše všade, obnoviť čínsku záhradu.
13. Bol by som rád, keby sa park vrátil do pôvodného stavu a bol oázou odpočinku.
14. Je dobré, že sa parkom začína občianske združenie zaoberať, jeho stav nie je uspokojivý.

Krajinné hodnoty
15. Park je ešte stále pekným miestom, ale porasty sú už trocha husté a mnohé zaujímavé panorámy pomaličky zarastajú.
16. Súčasný stav parku je vo veľmi zlom stave, ako vyučená záhradníčka vidím napadnuté stromy, neošetrené kry a zlú, alebo lepšie povedané skoro žiadnu starostlivosť o trávnaté plochy.

Negatívne vnímanie
17. Zle - II
18. Kriticky - II
19. Žalostný.
20. Žalostne.
21. Katastrofálny.
22. Katastrofa.
23. Katastrofa!
24. Katastrofa! Zločin! Nekompetentnosť!

Neporiadok – smeti, rozbité koše a lavičky, škaredý plot a stavenisko, bez osvetlenia
25. Veľmi zle, pretože je v hroznom stave, ktorý spôsobili občania, žiadna lavička a smetný kôš. Samá jama a zarastené okolie burinou a kríkmi.
26. Nie je pekný hlavne v okolí kaštieľa, špatí to vzhľad už dlhé roky, stavenisko a škaredý plot.
27. Zišla by sa renovácia.
28. Je dosť zdevastovaný, potreboval by rozsiahle zmeny a vyčistiť od bordelu, zrekonštruovať zámok a oplotenie parku.
29. Táto mestská časť neinvestuje do súčasného stavu parku a nestará sa o kultúru tak významnej časti na rozhraní hranice s Maďarskom a Rakúskom.
30. Park je v hrozne dezolátnom stave (hrôza).
31. Je dosť v biednom stave, sú tam rozbité lavičky, skoro celé osvetlenie nefunguje a všade sú porozbíjané fľašky.
32. Súčasný stav parku je v otrasnom stave, chýbajú tam lavičky, zeleň nieje vôbec upravená a voľne tam pobehujú psy bez košíkov.
33. Zničený, neudržiavaný, plný odpadkov, zničené lavičky, nesvietiace lampy, kaštieľ chátra.
34. Zničený, plno odpadu, neupravený, rameno špinavé
35. Všade samé odpadky - aj v ramene, zničené mosty, zničené lavičky, neudržiavaná zeleň
36. Neporiadok; je tam veľký neporiadok - 2
37. Mohlo by to byť aj lepšie, ľudia by mali byť ohľaduplnejší, čo sa týka odpadkov.
38. Veľmi zle, park je podľa môjho názoru vo veľmi zlom stave.
39. Nič moc - 4
40. Je v dezolátnom / hroznom stave - 2
41. Veľa odpadkov.
42. Zhoršuje sa.
43. Už je to lepšie, ale pred 2 rokmi bolo otrasné.
44. Každým rokom sa to zhoršuje, park je síce pekný, ale ľudia sú veľmi bezohľadní.
45. Park v súčasnosti "živorí" a chátra, je to obrovská škoda, nakoľko je to úžasná časť prírody, kde môže človek relaxovať
46. Trebalo by ho vyčistiť, nie je v dobrom stave,
47. Je zdevastovaný.
48. Je v strašnom stave.
49. Poľutovaniahodný, choré stromy, zničené lavičky, odpadkové koše, osvetlenie.
50. Je to o niečo lepšie, čo sa začalo vyčisťovanie a orezávanie kríkov, ale to nie je všetko.
51. Mnohé veci v parku zanikli, chýba mi tam lacná krčma či bar, porozbíjané či zdemolované lavičky, ohniská na opekanie, bazén, WC.
52. Park je vo veľmi dezolátnom stave a patrilo by sa, aby sa o neho začali kompetentní konečne zaujímať. Zvlášť vzhľadom na to, že má obrovskú hodnotu - historickú aj prírodnú, ale najmä pre ľudí. Mám dojem, že nie len vlastník, ale ani obec nemajú zvlášť ochotu niečo s parkom robiť.
53. V súčasnosti chodím občas na prechádzky, ale vadia mi tam voľne pobehujúce psy.
54. Teraz niekedy chodím na prechádzky, stav parku je hrozný, je to na zaplakanie.
55. Hm....
56. Alarmujúci stav. Špina, nedostatok odpadkových košov, hygienických zariadení, nedostatočné osvetlenie
57. Obávam sa, že ak sa s tým nezačnú diať veci, bude to hrôza.
58. Je trochu divoký.
59. Pekný, no všetko je také nepríťažlivé – schátralé.
60. Veľa ľudí na môj vkus.

Zanedbanosť
61. Je zanedbaný - 2
62. Je stále pekný, len trošku zanedbaný.
63. Park je dosť zanedbaný.
64. Strašne zanedbaný.
65. Dosť zanedbaný.
66. Je zanedbaný a dosť zdevastovaný.
67. Je dosť zanedbaný, čo je na škodu veci.
68. Nie je sa čím pýšiť, je veľmi zanedbaný.
69. Je to príjemný kus pôdy, no trochu zanedbaný - len neviem, či by som ho docenil natoľko, keby bol zas upravovaný stroho a všetko by malo svoje presné miesto.
70. Zanedbaný a vplyvom prestavby kaštieľa až odpudzujúci.
71. Zanedbaný, neudržiavaný.
72. Súčastný stav parku je veľmi zanedbaný.
73. Myslím si, že je dosť zanedbaný a ten plot, ktorý lemuje roky kaštieľ, hyzdí celé okolie.

Aký charakter by podľa Vás mal mať park? Napíšte prosím pár viet o Vašej vízii. Čo by ste ponechali a čo zmenili, prípadne čím ho obohatili?

Niektorí túžia zachovať skôr charakter lesoparku, resp. prírodného parku anglického typu, iní si myslia, že by mal byť viac upravený, s ružovými záhonmi a fontánami. Ľudia by v parku radi videli viac lavičiek a smetných košov i tabúl vyzývajúcich k poriadku, alebo vysvetľujúcich historické súvislosti Objavili sa názory, že park by mal mať viac kultúrny charakter, stať sa strediskom voľného času obyvateľov okolitých štátov (aj Rakúska a a Maďarska), byť miestom konania dožiniek, majálesu či vatier, iní vnímajú jeho hodnotu ako priestoru, ktorý má hodnotu sám o sebe. S ohniskami i bez ohnísk, s ihriskom i bez ihriska, najpodstatnejšie sa ozýva hlas verejnosti, aby bol park čistým a udržiavaným miestom pre odpočinok v rodinnom kruhu, s opraveným kaštieľom i plotom, bez áut a bez voľne pobiehajúcich psov.

• To je na dlhú debatu
• Nič nemeniť, len vyčistiť a starať sa! Je to historická pamiatka (skvost)
• Medzinárodné stredisko voľného času obyvateľov Bratislavy, Rakúska a Maďarska. Zrušil by som neporiadok a SĽUK. Obohatil: zábava (atrakcie), vzdelávanie (múzeum regiónu), šport (len kurty, golf)
• Charakter, hlavne, aby pôsobil na ľudí z dediny, ale aj okolia oddychovo, keď sa tam príde poprechádzať a mladý ľudia mali sa možnosť učiť, poprípade si zašportovať na trávniku. Ihrisko pre malé deti, hojdačky.
• Hlavne dokončiť renováciu kaštieľa a upraviť okolie, zasadiť kríky a strihom ich tvarovať do rôznych tvarov zvierat, videla som to na "Dlhých dieloch" je to krásne
• Park by mal slúžiť pre odpočinok občanov, aby sa aj ich oči kochali a pozerali sa na upravené záhony a pravidelne upravované, aj kríky bez voľne sa pohybujúcich zvierat
• Park by mal byť čistý, vyhrabaný, suché stromy opílené, vysadené vzácne vysokopenné a nízkopenné stromy, okolo parku by mali byť vysadené šípové ruže, vzácne kroviny, chodníky by mali byť vydláždené, cesta vyasfaltovaná, kanál vodný vybagrovaný - čistý
• Zvýšiť objem zelene a doupraviť zeleň, ktorá tam v súčasnosti je, obnoviť lavičky, osvetlenie, jednoznačne doplniť smetné koše a úpravu chodníkov, posedy - i v japonskej záhrade
• Obnoviť približne ako bol.
• Park by mohol byť trochu viac čistý a udržiavaný.
• Ja by som z neho spravil arborétum, kto tam chodí tak vidí ako je park na tom, ostať či premeniť to treba prediskutovať
• Revitalizácia parku by mala spočívať v jeho pôvodnom stvárnení, výrez náletových plôch, sfunkčnenie prietokových kanálov, obnovenie lúk
• Rusovské rameno, japonská záhrada, ošetriť vegetáciu, zbaviť park nečistôt, slnečné hodiny, lavičky, osvetlenie, vodáreň, gaštanová aleja
• Relax v príjemnom upravenom prostredí klasickej prírody, pri vchode upraviť parkovisko, rozmiestniť viac lavičiek na odpočinok, ku každej lavičke smetiak s tabuľou - odpad patrí do koša!
• Park ba mal mať kultúrny charakter, mestský manager by sa mal postarať o zahraničného investora, ktorý dokáže pritiahnuť nielen nás ale aj zahraničných investorov na miesta ktorých je málo
• Uzavretý a čistý park, upravený kaštieľ, výsadba stromov, čisté rameno
• Najkrajšie by bolo keby rytierska lúka znovu ožila, tiež by som asi chcel miesto starých buxusov a tisov nové a menšie aj keď je to trocha drastické riešenie
• Park by mal mať relaxačný charakter, hlavne by sa malo pokračovať v akciách napr. Majáles - je to super
• Park by mal slúžiť ľuďom na oddych a deťom na hry, mohli by tam byť aj kultúrne podujatia, škoda, že tam už nie je vatra a dožinky
• V prvom rade by som prijala mobilné kvetináče alebo zátarasy na okraji parku pri vstupe cez hlavnú bránu a tým docieliť zákaz vjazdu autám, ktoré som tam nie raz videla, určite by sa mala obnoviť japonská záhrada, fontána po pravej strane kaštieľa, slnečné hodiny a schody
• Park by mal mať esteticko - regeneračnú funkciu, kultúrnospoločenské využitie
• Parku by mal zostať charakter lesoparku, nebolo by dobré meniť ho na mestský park s detskými ihriskami
• V rámci prestavby parku by sa mohli zakomponovať do projektu historické podklady a fotky, myslím tým rozárium, oživenie kanálu a jeho vyčistenie, zviditeľnenie vodnej veže a informačné tabule pre turistov, ktorí by park navštívili, nech majú predstavu čo sa tu nachádza a z akej doby
• Keby bol kaštieľ prenajatý, zrekonštruovaný, v jednej časti by mohol byť penzión a reštaurácia, k tomu atraktívne upravený park, fontána, kríky, stromy
• Dostatok smetných košov, vrecká pre psie výkaly, treba opraviť lavičky, obohatila by som park vtáčími búdkami, vysadením kvetov, opraviť lampy
• Upravený, udržiavaný - možnosť prechádzok a oddychu
• Park by mal mať charakter udržiavaného a príjemného prostredia na prechádzky a na kultúrne podujatia - koncerty
• Mal by byť udržiavaný, zrušiť oplotenie okolo kanála, opraviť mosty a vyčistiť kanál
• V prvom rade udržiavaná zeleň, lavičky, opravené mostíky, obnoviť fontány
• Mal by mať charakter oddychu a pohody, mal ba sa vyčistiť, upraviť, opraviť lavičky, natrieť, opraviť pódium, hojdačky pre deti, usporiadavať tam oslavy, dožinky, ľudové podujatia
• Ani neviem
• Charakter kľudného miesta, kde by ľudia hľadali stratený pokoj
• Viac smetných košov a výstražných tabúl pre čistotu a poriadok
• Koše na odpadky otvoriť kaštieľ, ináč nemám žiadne námietky
• Neviem
• Zábavný
• Neviem
• Veľmi by som ho nemenil
• Veľmi by som ho nemenil
• Čistota, lavičky, smetné koše
• Park by mal byť predovšetkým čistý, malo by sa tam dať rekreovať
• Zelený park
• Čisté prostredie, obohatila by som ho viac zeleňou
• Zveľadiť čínsku záhradu
• Treba ho udržiavať a ošetrovať, žiadna finančne náročná rekonštrukcia
• Park by mal byť miestom odpočinku, relaxácie, ticha, kde človek vníma iba krásu prírody
• Mal by mať charakter rodinnej pohody a hlavne by nemal byť zmodernizovaný, ponechal by som tam stromy, lúky a kríky nič viac ani menej, chodníky by mali byť vykladané kameňmi
• Nič nápadné
• Mohlo by tam byť ihrisko
• Určite kaštieľ by sa mohol dať do poriadku
• Aby tam boli lavičky, aby sa tam dalo existovať s deťmi, viac zelene, kvetinový záhon
• Park by som obohatil, vysadil viac zelene, opravil plot okolo parku, osvetlenie parku, lavičky, ihriská
• Nezmenila by som ho, len ho trochu zveľadila
• Najlepší park aký bol asi pred 20 rokmi
• Park plný stromov s fontánami a lavičkami,
• Park by mal byť oddychovým miestom, pokojným a pekne upraveným
• Nemám žiadnu predstavu, ale myslím, že by stačilo ho trochu udržiavať a dať do poriadku lavičky
• Park sám o sebe je taký prirodzený, nepociťujem tu veľký zásah človeka, ak by bol udržiavaný myslím, že veľké zmeny nepotrebuje
• Mal by byť vhodný na oddych, bolo by dobré vyčistiť potok a poprípade prirobiť fontány
• Kultúrno - oddychový
• Mal by mať oddychový charakter, preliezky, ružové záhony, vyčistený potok
• Mohol by sa vrátiť do stavu aký bol pred 15 rokmi
• Mal by si zachovať svoj pôvodný charakter (lavičky, udržiavané chodníky, lampy, fontány, altánky)
• Malo by to byť miesto, kde si človek oddýchne po namáhavej práci a nemali by tam chodiť autá
• Charakter parku by mal byť charakterom oddychu a relaxu, nemal by sa meniť na šport a venčenie psov, mal by mať oddychové kútiky altánkového typu, fontány a kvety ružové záhony
• Ponechal by som všetko len aby tam neboli zničené lavičky aby boli v parku ohniská na opekanie aby tam bol bufet s občerstvením a rôzne stánky
• Malo by to byť príjemné miesto pre prechádzky a posedenie Rusovčanov / bratislavčanov a aj turistov z blízkych regiónov. Malo by tam byť miesto na občasné kultúrne akcie, konané napríklad v lete počas víkendov.
• Jednoznačne charakter historicko-prírodný, avšak pre ľudí: jeho hlavným atribútom by malo byť to, že je otvorený verejnosti. Nepáči sa mi absolutizovanie histórie (urobiť z neho anglický park), ale ani jej popieranie. Mal by zachovať historickú hodnotu a autentickosť, avšak bez straty "živnosti", so zachovaním istej miery súčasnej divokosti.
• Park má slúžiť všetkým - rôzne vekové kategórie, mal by mať umiestnené lavičky(voľakedy tam boli), osvetlenie a udržiavaný v čistote
• Park má slúžiť pre všetkých, mal by mať lavičky, svetlo a čistota
• Mal by slúžiť na oddych a stretnutia ľudí, niečo v štýle newyorského parku, upravené trávniky, dostatok lavičiek, ihrisko pre deti
• Charakter parku? Park by mal vyzerať ako za dávnych čias, keď ho obhospodarovala panovníčka, nie žiadne gýčové ihriská
• Mal by byť kľudným miestom na oddych. Malo by tam byť viac stromov, a mal by byť čistejší.
• Park má byť oáza ticha! Nemala by chýbať čistota, bez psov!!! Lavičky smetné koše. Ponechala by som kríky, ale dosadiť aj ďalšie kvitnúce.
• Stala úprava a údržba, zabezpečiť, aby tam nemali prístup autá - pri nákupnom stredisku sú osadené stĺpiky, ale do parku sa s autom smie?
• Charakter - oddychovo - relaxačný pre širokú verejnosť
• Určite by sa malo začať s pravidelnou úpravou
• Mal by sa iba čistiť a trochu upravovať
• Nejaké preliezky pre deti, upraviť japonskú záhradu, ošetriť stromy a dať preč tie, ktoré sú choré a držia iba preto, lebo sa opierajú o druhý strom
• Neviem
• Kvetinové záhony, upraviť miesta, aby to nebolo moc prevzdušnené, ale aby tam bolo aj súkromie
• Ponechala by som tu jeho divokosť a zmenila by som možno iba jeho čistotu a úpravu - samozrejme i s kaštieľom a ostatnými budovami
• Treba určite podchytávať i umenie prírody ako takej, ktorá vytvára sama krásne úkazy, ktoré treba ponechať
• Viď ako vnímate...
• Opravila by som plot okolo parku, kaštieľ, a aj tie stromy...
• Treba ho nechať žiť, dolámať ruky deckám, ktoré neustále čmárajú po pódiu
• Obohatila by som to novou výsadbou
• Ponechal by som staré stromy, sú vzácne a žije v nich mnoho zvierat
• Mal by byt anglického typu
• Mal by byt udržiavaný, ale trochu na divoko - nie úhľadná výsadba nových kvetov
• Bez vyjadrenia - 5

Aké tri prvky by okrem zelene podľa vášho názoru nemali v žiadnom prípade chýbať v parku (napr. ihrisko, lavičky, iné)?

Pri uvedení prvkov, ktoré by v parku určite nemali chýbať, najviac zabodovali lavičky a smetné koše – nezabudol na ne skoro nikto. Veľa hlasov dostalo aj detské ihrisko (skôr menšieho ako väčšieho rozsahu) s preliezkami či prírodnými hernými prvkami, kvetinové záhony, osvetlenie a udržiavané chodníky, ale aj pokoj, úsmevy na tvárach ľudí či samotné zvieratá a vtáky. Mnohokrát sa objavili návrhy obnoviť staré fontánky a altánky.

Lavičky, prípadne lavičky so stolíkmi 40
Dozorná služba, strážca 3
Poriadok, čistota 3
Záhradníci, údržba 2
Informačný systém / tabule 3
Loďky na kanále, člnky 2
Náučné chodníky 1
Obnoviť staré fontánky, fontánka s pitnou vodou 18
Prírodné ihrisko z dreva, ihriská, detský kútik, preliezky, hojdačky, pieskovisko, preliezky, priestor pre detské aktivity 22
Spoločenské podujatia (pri pódiu) 1
Záhrada sadrových zvieratiek 1
Toalety 4
Slnečné hodiny 4
Altánky; obnoviť 2
krásne altánky 13
Smetné koše 39
Pódium, opraviť pódium 2
Koše na psie výkaly 2
Úsmevy na tvárach ľudí 1
Tráva, udržiavaný trávnik / polievaný 3
Sochy 1
Kvety, kvetinové záhony / výsadba; lúky s kvetmi, ružové záhony, prosté kvety, 10
Korunka 1
Popolníky 1
Lesné ihrisko - lúčka 1
Osvetlenie; lampy ako pred 15 rokmi 13
Historické oplotenie pri kanále,
Pekné oplotenie 2
Rozhlas, aby hrala pekná hudba 1
Búdky pre vtáctvo, napájadlá 2
Upravené / udržiavané chodníky 8
Zver a vtáctvo, vtáčiky, chrobáčiky 6
Zeleň, viac zelene, Iba zeleň, okrasné dreviny 4
Bufet 2
Jazierko 2
Kľud, pokoj, kľudné miesta, bez psov 5
Ľudia 1
Bezpečie – najmä pre deti 1
Sochy Kultúrny program 1
Zrekonštruovaný kaštieľ Obnovená japonská záhrada 2
Do prírody začlenené umenie – drevené skulptúry po celom parku 1
Vyčistenie potoka, udržiavané vodné plochy 3
Krušpánová aleja 1

1. Presne to
2. Kvitujem lavičky, inak nič nepridávať
3. Poriadok, informačný systém, dozorná služba a záhradníci
4. Áno - lavičky, prírodné ihrisko z dreva, popr. Slnečné hodiny, smetné koše alebo pekná tráva a kvety, hlavne nech to osvieži a osvetlenie. Popolníky - aby nehádzali na zem ohorky.
5. Lavičky, smetné koše, osvetlenie, rozhlas aby počas pekných letných dní pri prechádzke hrala hudba napr. Od 14:00 do 17:00 hod
6. Udržovaný trávnik, kvetinové záhony, udržiavané chodníky, odpadkové koše, detské ihrisko, lavičky
7. Lavičky, pre deti ihrisko, hojdačky, detské hry, prepchávacie kolesá, imitácia vlak, hríb sadrový, vodník, šašo, pieskovisko, záhradné náradie do piesku, malý domček, ježibaba, húpacie kone, záhrada sadrových zvieratiek, vtákov pomedzi stromčeky jedle
8. Smetné koše, lavičky, osvetlenie
9. Lavičky, upravené chodníky, detské ihrisko
10. Poriadok, viac kvetov(farebných), zeleň, odpadkové koše
11. Osvetlenie, zlepšiť a inovovať chodníky (aj náučné), loďky na kanále, smetné koše
12. Lavičky - áno, ihrisko - nie, využitie vodnej plochy - člnky
13. Priestor pre deti(ihrisko), lavičky, osvetlenie, smetné koše, spoločenské podujatia v okolí pódia pri kaštieli
14. Ihrisko pre deti, funkčné toalety, odpadové koše, lavičky aj so stolíkmi
15. Ihrisko, altánky, pódium na koncerty, vysadenie viac zelene, strážcu nad objektom aby neprichádzalo k devastácii a demolácii parku
16. Detské ihriská, altánky, smetné koše, lavičky
17. Podľa mňa by to mali byť sochy, viac asi už nič, detské ihrisko si v parku moc predstaviť neviem!
18. Samozrejme lavičky, mohli by sa obnoviť staré fontány a aj Korunka, ktorá je v zlom stave
19. Hlavne by tam mali byť lavičky a dajaké preliezky pre deti, toalety by tiež neboli na škodu a aj osvetlenie
20. V žiadnom prípade by nemali chýbať v parku smetné koše, lavičky, ktoré sa pre moje potešenie začali osadzovať a dúfam, že sa v tom bude pokračovať a určite by sa malo obnoviť osvetlenie pretože park radi navštevujeme aj večer
21. Samozrejme lavičky, altánky so strieškou na posedenie v prípade náhlej zmeny počasia, fontány, toalety -utópia-
22. Lavičky, smetné koše, altánok, lesné ihrisko - lúčka
23. Mal by sa obnoviť altánok, ktorý bol súčasťou parku a samozrejme osvetlenie, lavičky, odpadkové koše, oplotenie pri kanále v historickom duchu, informačné tabule
24. Fontána, lavičky, chodníky, zrekonštruovaný altánok, detský kútik, drevené preliezky
25. Lavičky, smetné koše, malé detské ihrisko - nie futbalový štadión, búdky pre vtáctvo
26. Lavičky, koše na odpad, ihrisko, chodníky
27. Lavičky, smetné koše, zver (vtáctvo), koše na psie výkaly
28. Funkčné lavičky a osvetlenie, udržiavané chodníky, kvetinová výsadba, mali by sa obnoviť živé fontány podľa dobových fotografií
29. Lavičky, kvetinová výsadba, udržiavané chodníky
30. Hojdačky, pieskovisko, preliezačky, WC
31. Asi všetko je spomenuté
32. Rozhodne viac odpadkových košov, lavičky, ktoré by ale ľudia nešpinili, úsmevy na tvárach ľudí
33. Smetné koše, lavičky, ihrisko
34. Iba zeleň
35. Ihrisko, lavičky
36. Ihrisko, bufet
37. Lavičky, odpadkové koše, napájadlá
38. Zvieratá
39. Odpadkové koše, lampy
40. Viacej lavičiek
41. Viacej smetných košov
42. Ihrisko
43. Smetné koše, osvetlenie, altánky - keby pršalo
44. Fontána
45. Bufet, lavičky, koše
46. Fontány, lavičky, smetné koše
47. Lavičky
48. Pekné oplotenie, lavičky, fontána s pitnou vodou
49. Lavičky , fontánky , malé jazierko
50. Kľud
51. Pokoj a kľud
52. Bezpečie - najmä pre deti
53. Lavičky, odpadkové koše
54. Lavičky, smetiarske koše, orientačné tabule, lampy tak ako bolo pred 15 rokmi
55. Lavičky, záhon kvetinový, kultúrny program - opraviť pódium, altánok
56. Detské ihrisko, lavičky, osvetlenie
57. Ľudia
58. Funkčné lavičky, pekné sochy, čistota, osvetlenie, zrekonštruovaný kaštieľ
59. Fontány, lavičky, lúky s kvetmi
60. Upravené chodníky, pekné lavičky by mali byť samozrejmosťou, zaujímavé by bolo jazierko, fontána, odpadkové koše
61. Lavičky, menšie ihrisko pre deti
62. Lavičky, detské ihrisko parku neuškodia, avšak si myslím, že v parku niečo budovať by nebol rozumný nápad
63. Viac lavičiek, fontány, altánky
64. Viac lavičiek, nie ihrisko
65. Lavičky, osvetlenie, odpadkové koše
66. Lavičky, altánky
67. Osvetlenie, slnečné hodiny, altánky, smetné koše
68. Smetné koše, lampy, fontána
69. Viac lavičiek, odpadových košov, fontány, altánky, ružové záhony, prosté kvety, slnečné hodiny, osvetlenie
70. Mali by byť predovšetkým čisté chodníky, aby na nich neboli smeti, smetiaky a odpadkové koše, trávniky čisté polievané
71. Ihrisko, lavičky, iné :-) (altánok)
72. Obnovená japonská záhrada. 2. Detské ihrisko. 3. Do prírody začlenené umenie - drevené skulptúry rozosiate po celom parku, na ktorých sa môžu hrať deti.
73. Vyčistenie potoka, obnoviť prietok, obnoviť dva krásne altánky(boli tam v minulosti)
74. Vyčistiť potok, upraviť chodníky, lavičky
75. Okrasné dreviny, ihrisko, odpadové koše - aj na exkrementy
76. V parku by nemal chýbať pokoj, nie aby Vás na každom druhom metri obťažoval pes bez náhubku
77. Viac odpadkových košov, pitné fontánky, lavičky
78. Lavičky, smetné koše
79. Lavičky , smetné koše, fontánky...
80. Fontána, udržiavané vodné plochy, priestor pre detské aktivity /šport/
81. Lavičky, smetné koše, údržba
82. Pokoj a kľud, menej ľudí - teda obmedziť prístup aspoň tým, čo nám ho znečisťujú, popr. Zabezpečiť stráženie, donekonečna sa budú vyhlasovať brigády, ale Rusovčania park neohrozujú tak, ako turisti. Keby boli financie na jeho pravidelné čistenie nič nepoviem....
83. Určite lavičky
84. Ihrisko, lavičky
85. Voda / fontánka na ovlaženie v letných dňoch; výsadba nových rastlín, ktorú je možné prispôsobiť a vytvoriť z nich kľudné miesta....
86. Mohli by sa zrekonštruovať slnečné hodiny s lavičkami, fontánka, krušpánová aleja
87. Zvieratá
88. Tie lavičky by bolo treba dať celkovo do poriadku a určite by sa tam mali dať smetné koše, nakoľko ste si mohli povšimnúť, že niektorí ľudia jednoducho nezvládnu odniesť z parku to, s čím tam išli
89. Lavičky, kvety odpadkové koše
90. Prečo pri novej výstavbe majú ľudia spojené záhrady s parkom - veď to je .... Porobili si tam plno nových chodníčkov a nie všetci si dávajú záležať na poriadku
91. Lavičky, smetné koše, svetlá
92. Zvieratá, lavičky, smetné kose
93. Smetné kose, lavičky, chrobáky
94. Vtáčiky, chrobáčiky

Čo by v parku určite nemalo byť?

Na celej čiare to vyhralo odmietnutie neporiadku – smeti a špinu spomínal v ankete skoro každý. Veľa ľudí odmietlo voľný pohyb psov, ale aj oviec, stavenisko, autá v parku a čo bolo zaujímavé aj stánky, pohostinstvá a bary.

Psy, voľný pohyb psov 14
Ohniská 2
Smeti, špina, neporiadok, skládka, výkaly, špaky 34
Vandalizmus 1
Stavenisko 4
Hudba (len keď tam budú akcie) 1
Oplotenie kaštieľa 8
Bicyklisti na vyznačených trasách 1
Bufety, pohostinstvá, stánky, stripbar 7
Náučné tabule – len malé 1
Voľné zvieratá, ovce a kozy 10
Narkomani, feťáci, injekčné striekačky 2
Autá 6
Bilboardy 1
Vysoká tráva 2
Kultúrne podujatia 1
Rozbité lavičky 1
Ihrisko 3
Polámané stromy 1
Kolotoče 2
Kresťanské kríže 1
Megalomanské akcie 1
Unimobunky 1
Záhradky 1
Parkovisko 1
Tenisové kurty 1
Zamknutá brána 1
Priveľké podnikateľské aktivity 1
Neudržiavaná zeleň Ľudia, čo vytínajú krušpány 1

1. Bez odpovede - 2
2. Taký bordel, ako je tam teraz
3. Nič, čo tam nie je do teraz; určite tam nemá byť to stavenisko za kaštieľom; voľný výbeh psov!
4. Bordel, vandalizmus, voľne sa pohybujúce ovce, kone, psy
5. Pohostinstvo, bufety a tak. Hudby len keď tam budú nejaké akcie. Psy by nemali behať po tráve a koše na psie výkaly, upozorňujúce tabuľky. Bicyklisti na vyznačenom teréne.
6. Vstup so psami by mal byť zakázaný, ja milujem zvieratá ale so psami nech chodia na vyhradených miestach
7. Voľne sa pohybujúce zvieratá - ovce a kozy, ktoré robia iba škodu na zeleni parku
8. Skládka smetia v, budove by nemali bývať ľudia ktorí sa nezaslúžili o pomoc budovy, okolo kaštieľa by nemali byť žiadne búdy, budova by mala mať správcu, ktorý by sa staral o chod celého parku, ohrada parku by mala byť omietnutá, čeľadník by mal byť opravený alebo zbúraný
9. Smeti, autá, ktoré v lete pravidelne navštevujú park!!!
10. Špina a neporiadok, nedovoliť klásť ohne - čundrovať
11. Odpadky, výkaly (zvieracie, atď.)
12. Ovce, ktoré ničia vegetáciu (iba to)
13. Gondorove ovce
14. Oplotenie v okolí kaštieľa, skládky odpadu, neprístupné chodníky - obnovy
15. Hlavne bordel (sklo, PVC fľaše, striekačky po kríkoch)
16. Špina a neporiadok
17. Oplotenie v okolí kaštieľa, skládky odpadu
18. Stánky, bilboardy, a ani náučné tabule sa mi nepáčia - maximálne nejaká malá ceduľka pri nejakej vzácnej drevine
19. Hlavne by tam nemalo vyrastať smetisko, ktoré tam už bohužiaľ začína byť a taktiež oplotenie okolo kaštieľa, ktorý špatí celý vzhľad
20. Hlavne by tam nemali byť narkomani, pretože skoro pod každým kríkom sú injekčné striekačky
21. Veľmi mi v parku prekáža oplotenie okolo kaštieľa, ktoré je posprejované a pomaľované mládežou a smetisko, ktoré sa začína vytvárať v okolí domu ktoré slúžilo pre služobníctvo
22. Rôzne ohniská a smetiská, ktoré zanechávajú tzv. Turisti z mesta a určite aj nedisciplinovaní domáci
23. Stavebný park
24. Stavenisko, parkovisko, odpad
25. Odpadky, autá (parkoviská), komposty
26. Parkovanie áut, odpadky
27. Autá, odpadky
28. Odpadky, odpudzujúce oplotenie okolo kaštieľa
29. Odpadky a neporiadok
30. Neporiadok a dlhé roky trvajúce plechové oplotenie okolo kaštieľa
31. Odpadky
32. Určite nie ihrisko, na takéto veci je aj inde vňdosť miesta, park by mal byť miestom pre ľudí príjemného pokoja, kde sa môžu ľudia poprechádzať mimo toho mestského stresu
33. Neporiadok
34. Odpadky, policajné hliadky
35. Obchod
36. Nuda
37. Ihrisko odpadky
38. Smeti
39. Bordel, úchyláci
40. Krčma
41. Smeti
42. Neporiadok
43. Smeti, vysoká tráva, ohradenia a ploty
44. Autá (hlavne Rusovčania s autami)
45. Odpadky
46. Autá
47. Odpadky
48. Odpadky
49. Zakázať voľný pohyb psov aby sa dalo sedieť v tráve
50. Kultúrne podujatie - lebo to len devastuje prírodu, ihrisko
51. Elektrina, fontána
52. Hluk
53. Odpadky, feťáci
54. Autá, špina, ovce
55. Barani, psy
56. Špaky, vagabundi, obmedziť psov
57. Rozbité lavičky, polámané stromy
58. Odpadky
59. Detské ihriská
60. Stripbar
61. Lacné bufetové stánky, odpadky, neporiadok
62. Kolotoče a podobné atrakcie
63. Stánky s občerstvením a atrakciami
64. Napadané lístie na chodníkoch, ovce, autá
65. Osvetlenie, voľný výbeh psov
66. Ovce, voľne pohybujúce sa psy
67. Ihrisko, psy
68. Ihrisko, autá, psy, ovce
69. Reštaurácia
70. Voľne sa pohybujúce psy, ovce, unimobunky, záhradky, je to hanba parku
71. V parku by nemyli byť kresťanské kríže aby majitelia zvierat dávali pozor na svoje zvieratá aby nešpinili verejné miesta
72. Nevzhľadné bufety, reklamy na Coca Colu, Cornetto, megalomanské akcie, ...
73. Parkovisko, tenisové kurty, zamknutá brána, priveľké podnikateľské aktivity, hocičo, čo by bránilo chodiť tam mamičkám s deťmi.
74. Voľne behajúce psy a bordel - špina
75. Smetisko
76. Neporiadok a výbeh psov, pasúce sa ovce
77. Nemalo by sa tam povaľovať sklo a všelijaké odpadky napr. Hrdzavé plechovky, fľaše
78. Žiadne psy!! Bez náhubku
79. Autá, smeti, ....
80. Všetko / polámané kmene stromov, nedostatočne udržiavaná zeleň, nečistota/ čo nepatrí do parku
81. Oplotenie okolo kaštieľa, neporiadok - nečistoty
82. Ak by boli v parku smetné koše, možno i návštevníkov by nenapadlo hádzať smeti na zem. Tlačíme do turistov reštaurácie /z toho dve sú pri parku a treba predpokladať, že ľudia sa tam pôjdu prejsť - popr. Ešte s jedlom/
83. Obchod
84. Jednoznačne by sa z parku nemalo robiť smetisko
85. Za celé dlhé roky sa z čeľadníka robí smetisko, nikto s tým nič nerobí - vrchnosti tam zrejme nechodia, keď im to nevadí
86. Aspoň to smetisko
87. Plastové fľaše, obaly zo sladkostí, porozbíjané sklo, hrdzavejúce železné zvyšky zo záhrad a domácností a pod.
88. Autá, smetisko
89. Neporiadok, ľudia, ktorí tam vyhadzujú smeti, chodia tam s autami, zanedbané stromy, ktorých konáre môžu niekomu vážne ublížiť
90. Stánky a obdobne hlúposti
91. Smeti porozhadzovane po parku
92. Ľudia, ktorí vytínajú krušpány

Ste ochotný / á osobne nám pomôcť?

Ochotu pomôcť prejavila polovička opýtaných.

Nie - 33
• Na to by bolo možno dobré osloviť i sponzorov - samotní obyvatelia by to čistili mesiace, no prečo
• Nie - nechám to na odborníkov
• Nechám si to prejsť hlavou...

Áno - 34
• Áno, veľmi rád...pokiaľ zdravie dovolí.
• Áno, pokiaľ sa tam nebudú pásť ovce.
• Súhlasím.
• Áno - ale mal by to robiť odborník.
• Uvidíme.
• V rámci možností.
• Dúfam, že budem mať možnosť.
• Ak to bude zverejnené a bude mi to vyhovovať, prečo nie.
• Myslím, že áno.

Bez vyjadrenia - 10

Priebeh ankety Výsledky aktivít