Zapojenie verejnosti - predvianočný koncert
Výsledky
Priebeh koncertu Výsledky aktivít

Tu nájdete výstupy z predvianočného koncertu amatérskych kapiel, venovaného rusovskému parku: postrehy, námety, nápady, návrhy, názory, pripomienky k parku. Všetky pochádzajú od mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili koncertu 20.12.2003. Väčšinou názory na to, čo by mal park obsahovať, čo by v ňom bolo treba opraviť.

Okrasné dreviny: upraviť tvar, pretriediť, ošetriť
Trávne plochy: venovať im trošku viac času kosením
Chodníky: očistiť od rastlín a nečistôt, poopravovať, eventuálne vymeniť
Areál "starého domu": upraviť terén, opraviť alebo zbúrať
Lavičky: opraviť, vymeniť, osadiť odpadkové koše, lampy
Preteky na divokej vode, detské ihrisko, park pre deti, miesto pre kultúrne udalosti (koncerty, amfiteáter), botanická záhrada (veľké stromy, rybníky, exotické zvieratá)
Okrasná záhrada okolo kaštieľa, reštaurácia, detské ihrisko, na brehu kanála požičovňa lodiek, bludisko zo živého plota, výsadba stromov a kríkov
Kvetinová záhrada, člnkovanie + malý prístav, reštaurácia, lavičky, detské ihrisko, kultúrne akcie (koncerty, divadlo...) bazény, indiánske totemy + ohnisko
Rusovská rezervácia (indiáni + bizóni..)
Voľno-časové centrum pre deti z Petržalky a celej BA, aby deti neboli iba v meste ale spoznajú aj trocha prírody (nemajú to ďaleko).
Rehabilitačné, terapeutické aktivity pre ľudí s psychickým postihnutím, t.z. spolupráca so stacionármi pre handicapovaných ľudí v BA a okolí.
V sektore 2 živá galéria amatérskych umelcov t.z. po stromoch obrazy, busty..., verejné súťaže pre záhradných architektov
Opraviť chodníky, altánok, niekde vysadiť ihličnatý hájik, zachovať židovský cintorín, opraviť záchody.
Pekná je brána (vstup do parku). Bolo by dobre oplotiť celý park alebo strhnúť celý ten plot, čo ide popri kanáli, peniaze použiť aj na časť mimo parku, na vyzbieranie smetí.
Park netreba nejak preumelkovať, len vyčistiť, skultivovať, upraviť nečistoty.
Opraviť historický plot, osadiť smetné koše, zabezpečiť úpravu trávnikov, fontána - opraviť (aj schody), "spojazdniť" hodiny, zastrešiť alebo nechať zarásť brečtanom (niečím iným) korunu - možno ju dať vydláždiť.
VYČISTIŤ KANÁL (potok), opäť spojazdniť (čiže opraviť) osvetlenie parku - hlavne pre pódium.
Upraviť okolie vodárne, odstrániť bývalý plot v okolí vodárne - je nebezpečný a zbytočný.
VODÁREŇ - bývajú v nej netopiere (chránený druh tohto živočícha), ktoré do nej vchádzajú cez bývalé porozbíjané okná a zraňujú sa na črepinách. Mali by sme im pomôcť a vybiť okná totálne - príp. vybudovať pre nich vhodnejšie priestory, aby sme ich zachránili.
Opraviť plot od Balkánskej ulice, ktorý je vlastne prístupom do parku.
Výsadba pôvodných drevín + ale také ktoré tu nemajú parazitov.
Opraviť chodníky alebo ich prispôsobiť na ekologické, trebárs vysypať štrkom alebo trávnicami, cez ktoré možno rásť trávu alebo skombinovať aj asfalt alebo chodník.
Vyčistiť kanál od gerulaty až po kamenný most pri hájovni, teda smerom k bráne na čunovský bager, mali by sa opraviť sochy a iné veci ako slnečné hodiny, lavičky, korunka, osvetlenie.
Urobiť ku každému druhu inf. tabule o faune a flóre, čo tu žije a rastie - aj v rámci lesoparku. Vyrobiť búdky a hniezda pre vtákov, aby sa vrátil život do parku.
Dať vyrobiť koše, rozmiestniť a pravidelne ich vysypávať.
Rekonštrukcia ohradzujúceho múru + osvetlenie parku, občerstvenie - rybie špeciality, vyhliadková veža na sledovanie zaujímavosti Dunaja.
Kone, bazén + tobogán, minigolf alebo ako správny kapitalista navrhujem všetko zrovnať so zemou a postaviť obchodné centrum.
Po celom areáli bežecká dráha pre aktívnych športovcov, táborák + totemy + posedenie pre aktívnych "trampov", mini "SkatePark", amfiteáter - vonku v lete kino, fontána (s možnosťou si v lete omočiť nohy), detské ihrisko + preliezky + pieskovisko, hojdačky a k tomu lavičky pre rodičov, výsadba stromčekov a údržba trávy, volejbal, basket, kultúrna zóna: k dvom ženám pridať ešte sochy troch žien a ešte sochu piatich mužov.
Stánok s lángošmi + iné občerstvenia, veža pre bungee jumping, malá fontánka aj s pitnou vodou, presklenné verejné WC, preliezky, pieskovisko a iné srandy pre deti, lavičky, kvetinky, fontána, kvázi botanická záhrada (rôzne stromy + info o nich), nejaké tabule, kde budú výstavy fotografií, obrazov, lavičky + smetné koše aj pre psov (pri chodníkoch), stromy a kde tu nejaká jabloň, hrušky, višňa... aby bolo čo oberať v lete.
Natiahnuť prúd k pódiu, zábradlie na most, prečistiť kanál + nasadiť ryby, oživiť fontánu, vodáreň - zaskliť a natrieť, zrekonštruovať cintorín pri kostole sv. Víta, diskobar + airsoft aréna.
Japonská záhrada - v minulosti to bol skvost a pýcha parku, v súčastnosti je to najzanedbanejšia časť parku - je tam neuveritelný bordel. Navrhujem vyčistiť, ošetriť stromy a nanovo vytvoriť chodníčky, popr. nová výsadba.
Čo sa týka parku ako celku - ponechať zdravé stromy, príp. ak sa napadnuté dajú zachrániť urobiť to - týka sa to predovšetkým platanov, toho, čo zostalo z gaštanovej aleji a krušpanov. Neviem, akí blázni vytínajú v parku zdravé krušpany, ale je to škoda, stačilo by ich upraviť sú zanedbané. V časti pri vodárni by sa to malo celé skultivovať na na plot, ktorý delí park s novou lokalitou vysadiť brečtan, popr. niečo iné na husto, chodia tam vysypávať smeti.
Zrekonštruovať historický plot - to určite!!! Zrekonštruovať pôvodné toalety, ktoré v parku sú. Osadiť smetné koše. Nanovo osadiť fontánku, ktorá v paku bola, opraviť slnečné hodiny. Vymyslieť ohraničenie chodníkov, ktoré nie sú betónové - chodia tam autá a stráca sa tráva, ostáva iba prach. Pri korunke to treba celé vyčistiť nasadiť tam kričky a poprípade vysadiť aj brečtan, aby sa ťahal po stĺpoch.
Počúvame o OZ Natura - prečo neurobia stretnutie s občanmi na záchranu rusovského parku a nepovedia svoju predstavu, ktorú by si nechali doplňať od ľudí - možno aj niakou formou ankety pred obchodom, u lekára a pod.
Neviem presne, aké množstvo peňazí je na to vyčlenených, ale myslím si, že by úplne stačilo ošetriť stromy v celom parku, prevzdušniť ho, urobiť niaku novú výsadbu - niečo, čo nie je zložité na údržbu a na opravu koruny, slnečných hodín a pod. použiť umelcov, nech si s tým robia čo chcú za podmienky zachovania a nenarušenia objektu patriaceho k historickej pamiatke.
Upraviť park tak, aby každá časť parku bola iná - divoká, jemná (kvetinky), tajomná (kam sa človek môže skovať, keď chce dumať)...
Vytvoriť dobré podmienky pre vtáky, mame tu celkom zaujímavé druhy a bola by škoda, keby sa park upravil na ich úkor.
Ponechať celý park tak ako je, iba ho vyčistiť a upraviť.
Zväčšiť park!
   
Priebeh koncertu Výsledky aktivít