Zapojenie verejnosti - školská súťaž
Výsledky
Priebeh skolskej sutaze Výsledky aktivít

Výstupom detskej súťaže sú samotné brožúry, ktoré deti v skupinách tvorili. Prinášame vám ich vo formáte PDF. Sú pomerne obsiahle, ale verte, že ich stiahnutie stojí za to.

Výsledky kategérie ročníkov 2-4
1. miesto: trieda 2.A 10 MB
2. miesto: trieda 4.A 5 MB
3. miesto: trieda 3.A
  - minulosť parku
1,5 MB
  - prítomnosť parku 4 MB
  - budúcnosť parku 3,5 MB
Výsledky kategérie ročníkov 5-6
1. miesto: trieda 5.A 7,3 MB
2. miesto: trieda 6.A 6,5 MB
2. miesto: trieda 5.A 7,5 MB
Výsledky kategérie ročníkov 7-9
1. miesto: trieda 9.A 6,7 MB
2. miesto: trieda 8.A 2,8 MB
2. miesto: trieda 7.A 9,2 MB
Priebeh skolskej sutaze Výsledky aktivít