Zapojenie verejnosti - Plánovací víkend
Priebeh
Výsledky aktivít Výsledky ankety

Plánovací víkend pod názvom Víkend pre park prebehol 18.-19. júna 2004. Bola to nielen plánovacia, ale aj kultúrno - spoločenská udalosť. Jeho súčasťou boli okrem plánovania aktivity pre deti - maľovanie tričiek a kameňov, divadielko "Dunajka" a hľadanie pokladu v parku. Záver akcie patril opekaniu a živej hudbe - country skupine Black Horse. Súčasťou akcie bola aj tvorba "Land Art" - prírodného dočasného umenia šetrného voči prostrediu.

Celá akcia bola pre nás trochu prekvapením: aktivity, ktoré mali byť pôvodne sprievodné, tvorili nakoniec jadro víkendu. Detí prišlo omnoho viac, ako dospelých. Boli skvelé a urobili výbornú atmosféru. Posúďte sami z fotiek.

Samotné plánovanie prebehlo v pozmenenej štruktúre nad plánovacou mapou. Plánované delenie do skupín a štrukturované plánovanie sa vďaka nižšiemu počtu ľudí nekonalo, ale individuálne rozhovory a plánovanie mali svoj efekt. Výsledkom víkendu sú konkrétne návrhy, čo by sa podľa zapojených občanov v parku malo kde objaviť.


Plánovanie
Planovanie
Plánovanie na mape parku
Planovacia mapa
Detail na plánovaciu mapu
Organizatori
Pohľad na organizátorov akcie - to sa iba zdá, že sa hádajú :-).


Sprievodné aktivity pre deti
Malovanie kamenov
Maľovanie kameňov

Malovanie triciek
Malovanie triciek
Malovanie triciek
Maľovanie tričiek
Divadielko Dunajka
Divadielko Dunajka
Divadielko Dunajka


Ďalšie sprievodné aktivity
Opekanie
Opekanie

Black Horse
Country kapela Black Horse


Land Art
Black Horse
Lavička (študentka priemyselného dizajnu VŠVU)

Black Horse
Drevený plameň z betónovej rakety (Matúš Priehyba, ateliér priestorových komunikácií VŠVU)

Black Horse


Black Horse


Black Horse
Seno

Black Horse
Hniezdo
Výsledky aktivít Výsledky ankety