Zapojenie verejnosti - prezentácia štúdie
Priebeh
Výsledky aktivít  

Záverečné stretnutie s verejnosťou (3.11.2004) malo za cieľ prezentáciu štúdie, ktorá vznikla i za pomoci občanov. Zároveň mali zúčastnení možnosť podať posledné pripomienky k štúdii.

Ako štúdia vyzerá? Skôr než ju môžeme uverejniť aj v mapovej podobe na týchto stránkach, musí ešte prejsť oficiálnym konaním - pripomienkovaním príslušných orgánov. Môžeme však zatiaľ uviesť aspoň jej základné rysy:

Štúdia je spracovaná veľmi kvalitne, čo ocenili aj odborníci, ktorí sa zúčastnili na záverečnom stretnutí. Zostáva dúfať, že bude aj postupne realizovaná.

Výsledky aktivít