Zapojenie verejnosti - anketa
Priebeh
Výsledky aktivít Výsledky ankety

Začiatkom jari prebehla v Rusovciach anketa, do ktorej sa zapojilo približne 200 ľudí. To, čo vyplynulo z týchto odpovedí, bolo najmä poznanie, že mnohí Rusovčania nielenže vnímajú park ako súčasť svojho života, ale ho aj dôverne poznajú a vedia jasne vyjadriť, čo sa im zdá v súvislosti s parkom dôležité.

Stručné zhrnutie ankety

Obľúbené miesto v parku a spomienky na park

Z oslovených ľudí iba každý desiaty uviedol, že do parku nechodí alebo v ňom nemá obľúbené miesto. Všetci ostatní vnímajú park veľmi pozitívne a väčšina pomenovala konkrétne obľúbené miesta. Mnohí považujú za pekný park ako celok, iní si predstavujú rôzne miesta, späté so spomienkami (lavičky pri kaštieli, lúku pri pódiu, slnečné hodiny, platanovú aleju, Korunku, rameno, múr Stephaneum).

Viacerí ľudia spájajú vo svojich spomienkach park s rôznymi spoločenskými udalosťami – oslavami, koncertmi, vatrami či dožinkami. Väčšina ľudí chodí do parku na prechádzky – s deťmi, rodinou, so psami, ale aj na školské vychádzky, stretnutia s priateľmi a partnermi. Park je pre nich miestom spomienok z detstva, relaxu, načerpania energie

Ako ľudia vnímajú súčasný stav

Veľká väčšina ľudí vníma park negatívne, ako zanedbaný a súčasný stav považuje za katastrofálny. Vadia im rozbité lavičky, nefungujúce osvetlenie, neporiadok a neudržiavanosť, chátrajúci kaštieľ a voľne pobehujúce psy. Niektorí vnímajú choré a neošetrené stromy, zarastajúce priehľady, neudržiavané trávnaté plochy. Viacerí však hodnotia pozitívne, že sa v parku začala aspoň provizórna údržba zelene.

Predstavy ľudí o parku

Niektorí túžia zachovať skôr charakter lesoparku, resp. prírodného parku anglického typu, iní si myslia, že by mal byť viac upravený, s ružovými záhonmi a fontánami. Ľudia by v parku radi videli viac lavičiek a smetných košov i tabúl vyzývajúcich k poriadku, alebo vysvetľujúcich historické súvislosti. Objavili sa názory, že park by mal mať viac kultúrny charakter, stať sa strediskom voľného času obyvateľov okolitých štátov (aj Rakúska a Maďarska), byť miestom konania dožiniek, majálesu či vatier, iní vnímajú jeho hodnotu ako priestoru, ktorý má hodnotu sám o sebe. S ohniskami i bez ohnísk, s ihriskom i bez ihriska, najpodstatnejšie sa ozýva hlas verejnosti, aby bol park čistým a udržiavaným miestom pre odpočinok v rodinnom kruhu, s opraveným kaštieľom i plotom, bez áut a bez voľne pobiehajúcich psov.

Čo by v parku malo byť

Pri uvedení prvkov, ktoré by v parku určite nemali chýbať, najviac zabodovali lavičky a smetné koše – nezabudol na ne skoro nikto. Veľa hlasov dostalo aj detské ihrisko (skôr menšieho ako väčšieho rozsahu) s preliezkami či prírodnými hernými prvkami; kvetinové záhony, osvetlenie a udržiavané chodníky, ale aj pokoj, úsmevy na tvárach ľudí či samotné zvieratá a vtáky. Mnohokrát sa objavili návrhy obnoviť staré fontánky a altánky.

Čo by v parku určite nemalo byť

Na celej čiare to vyhralo odmietnutie neporiadku – smeti a špinu spomínal v ankete skoro každý. Veľa ľudí odmietlo voľný pohyb psov, ale aj oviec, stavenisko, autá v parku a čo bolo zaujímavé aj stánky, pohostinstvá a bary.

Ochota pomôcť

Ochotu pomôcť prejavila viac ako polovička opýtaných; viacerí ľudia si myslia, že o park by sa mali starať odborníci.

Zora Pauliniová
Výsledky aktivít Výsledky ankety