Zapojenie verejnosti - verejné vypočutie
Priebeh
Výsledky aktivít Výsledky vypocutia

Verejné vypočutie konané 15. apríla v kultúrnej sále PD Dunaj bolo ďalšou akciou, kde mali všetci Rusovčania možnosť vyjadriť svoje názory na súčasný stav aj budúcnosť parku. Predstavitelia projektu a vedenie obce (p. Dušan Antoš) prišli počúvať – miesto toho, aby rozprávali svoje názory, počúvali pripomienky a podnety Rusovčanov.

Prekvapením bola pre nás na jednej strane pomerne nízka účasť (asi 30 ľudí), na druhej strane fundovanosť prítomných. Prišlo široké spektrum ľudí – všetkých vekových aj názorových skupín. Prejavené podnety, ktoré odzneli, boli úprimné, otvorené a neuveriteľne fundované.

Na tomto mieste si môžete iba na ukážku prečítať niektoré zaujímavé názory, ktoré na verejnom vypočutí odzneli a ktoré charakterizujú atmosféru stretnutia:

Najmladsia úcastnícka
Výsledky aktivít Výsledky vypocutia