Zapojenie verejnosti - predvianočný koncert
Priebeh
Výsledky aktivít Výsledky koncertu

Predvianočný koncert amatérskych kapiel mal za cieľ osloviť mladých ľudí - upozorniť na existenciu a stav rusovského parku a získať od nich podnety na to, ako by mal podľa nich park vyzerať. Išlo o úvodnú aktivitu, ktorej význam bol aj propagačný.

Zúčastnili sa ho kapely:

Koncert prebehol 20.12.2003 v sále PD Dunaj v Rusovciach, návštevníkov bolo približne 90. Atmosféra bola skvelá a možno povedať, že cieľ bol veľmi úspešne splnený. Koncert sa niesol v duchu parku, medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel moderátorka informovala o aktivitách v parku a ohlas publika bol veľmi dobrý.

Tombola, ktorá bola vyvrcholením akcie, tiež súvisela s parkom: tombolové lístky sa vymieňali za vstupenky, ale iba ak majiteľ vstupenky napísal / načrtol na vstupenku svoje nápady k parku. Takýmto spôsobom sme vyzbierali množstvo veľmi dobrých nápadov, názorov a pripomienok od špecifického spektra mladých ľudí.

Navyše viacero jednotlivcov a skupín sa natoľko zaujímajú o dianie a park, že sú ochotní spolupracovať na ďalších aktivitách.

Výsledky aktivít Výsledky koncertu