Zapojenie verejnosti - školská súťaž
Priebeh
Výsledky aktivít Výsledky skolskej sútaze

Slavnostne vyhodnotenie Deti Základnej školy v Rusovciach v skupinách behom jedného mesiaca vyrábali brožúru o rusovskom parku troma technikami: text, fotografia, maľba. Brožúry sú o minulosti, súčasnosti aj predstave budúcnosti parku.

Do súťaže sa zapojilo vyše 100 detí, čiže vyše polovica detí v rusovskej škole. Príjemne nás prekvapilo nielen toto číslo, ale hlavne vysoká úroveň mnohých prác. Odborná komisia v zložení Dušan Antoš (starosta), Michal Tulek, Báša Dubovská, Juraj Hipš a pani riaditeľka školy Zorka Poláková posúdila všetkých 30 prác a rozhodla o víťazoch. Ceny boli slávnostne odovzdané 25.3.2004.

Odovzdavanie cien Práce boli hodnotené v troch kategóriách:

 

 

 

Celkové výsledky:
  Trieda 9.A
A. Brachnová
R. Havranová
M. Horváthová
K. Michálková
p. učiteľka
O. Kákoniová
Trieda 5.A
J. Novotný
J. Maász
K. Maschkan
P. Kogler
M. Pjeczko
p. učiteľka
Ž. Kvassayová
Trieda 2.A
Celá trieda
p. učiteľka
J. Adamková
1
2   3

 
Výsledky za druhý až štvrtý ročník:
Trieda 4.A
H. Mallineritsová
A. Kleinová
M. Kleinová
p. učiteľka
Holoubková
Trieda 2.A
Celá trieda
p. učiteľka
J. Adamková
Trieda 3.A
Celá trieda
1
2   3

 
Výsledky za piaty až šiesty ročník:
Trieda 6.A
E. Kovács
R. Mihálik
Š. Pupák
L. Šiška
E. Šuchma
Trieda 5.A
J. Novotný
J. Maász
K. Maschkan
P. Kogler
M. Pjeczko
p. učiteľka
Ž. Kvassayová
Trieda 5.A
B. Krajčovičová
P. Lukáčová
R. Feitlová
S. Chalásová
B. Dubovská
p. učiteľka
Z. Eretová
1
2   3

 
Výsledky za siedmy až deviaty ročník:
  Trieda 9.A
A. Brachnová
R. Havranová
M. Horváthová
K. Michálková
p. učiteľka
O. Kákoniová
Trieda 7.A
B. Obleserová
S. Kánovicsová
M. Gabzanová
M. Mareková
B. Kremserová
S. Babejová
p. učiteľka
O. Horváthová
Trieda 8.A
K. Chovancová
P. Bognárová
M. Babičová
M. Lišková
1
2   3
 
Výsledky aktivít Výsledky skolskej sútaze