Kontakty na realizačný tím

Ing. Zuzana Hudeková
Funkcia: Koordinácia realizačného tímu, ideové vedenie projektu, inventarizácia zelene
Email: zuzana@rusovskypark.sk
Organizácia: Regionálne environmentálne centrum

Ing. Richard Urbanovič
Funkcia: Člen realizačného tímu, koordinácia prípravy medzinárodného seminára a výroby brožúry
Email: vystavba@bratislava-rusovce.sk
Organizácia: Mestská časť Bratislava-Rusovce

Mgr. Vlado Mokráň
Funkcia: Člen realizačného tímu, koordinácia práce s verejnosťou, výroba web stránky
Email: vlado@rusovskypark.sk
Organizácia: Natura Rusovce

MUDr. Michal Tulek
Funkcia: Člen realizačného tímu, práca s verejnosťou
Email: michal@rusovskypark.sk
Organizácia: Natura Rusovce

Ing. Zora Pauliniová
Funkcia: Ideové vedenie práce s verejnosťou, facilitácia verejných stretnutí
Email: kalka@rusovskypark.sk

Barbora Dubovská
Funkcia: Práca s verejnosťou
Email: kultura@bratislava-rusovce.sk
Organizácia: Mestská časť Bratislava-Rusovce